SHOP MORE, PAY LESS : NEW INTERNATIONAL SHIPPING FEE!

Mini Mini Bags

Color:

BOND MINI MINI - Pear


8 colors

 • ash
 • black
 • honey
 • ivory
 • pear
 • peppermint
 • stone
 • viola

BOND MINI MINI - Peppermint


6 colors

 • ash
 • black
 • ecru
 • pear
 • peppermint
 • stone

 • Back in stock

BOND MINI MINI - Ash


6 colors

 • ash
 • black
 • ecru
 • pear
 • peppermint
 • stone

BOND NANO - Peppermint


7 colors

 • black
 • honey
 • ivory
 • pear
 • peppermint
 • stone
 • viola

BOND NANO - Stone


7 colors

 • black
 • honey
 • ivory
 • pear
 • peppermint
 • stone
 • viola

BOND NANO - Ecru


5 colors

 • black
 • ecru
 • pear
 • peppermint
 • stone

 • Back in stock

BOND NANO - Black


7 colors

 • black
 • honey
 • ivory
 • pear
 • peppermint
 • stone
 • viola

CLUB MINI MINI - Ivory


4 colors

 • black
 • honey
 • ivory
 • terracotta

CLUB MINI MINI - Honey


4 colors

 • black
 • honey
 • ivory
 • terracotta

 • Back in stock

CLUB MINI MINI - Black


4 colors

 • black
 • honey
 • ivory
 • terracotta

EVER MINI MINI - Pear


6 colors

 • ash
 • black
 • ivory
 • pear
 • stone
 • viola

EVER MINI MINI - Stone


6 colors

 • ash
 • black
 • ivory
 • pear
 • stone
 • viola

 • Sold out

APERO MINI MINI - Black


2 colors

 • black
 • ecru

 • Sold out

BOND NANO - Pear


7 colors

 • black
 • honey
 • ivory
 • pear
 • peppermint
 • stone
 • viola

 • Sold out

BOND MINI MINI - Honey


8 colors

 • ash
 • black
 • honey
 • ivory
 • pear
 • peppermint
 • stone
 • viola